hálaadó szentmise
/
/
Év végi hálaadás

Év végi hálaadás

Dicsőítünk téged Istenünk, hogy ebben az évben is elárasztottál minket kegyelmeddel, hogy megóvtál bennünket. Áldott légy, hogy gyermekeidként a te tenyereden élhettünk! Köszönjük gondviselésedet, hogy Jézusban mindig jutott asztalunkra ennivaló, hogy befogadhattunk másokat, hogy legkisebb kéréseinket is meghallgattad. Köszönjük, hogy meríthettünk a te Szentlelkedből, Igédből, szentjeid életéből. Áldunk téged, hogy a te Lelked minden szükségesre megtanított bennünket – ígéreted szerint.

 1. Hála legyen neked Urunk Egyházadért, Krisztus testéért, amelynek mi is tagjai lehetünk. Köszönjük Ferenc pápa életét és tanítását. Köszönjük Benedek pápa életét, hozzád való mindvégig rendíthetetlen hűségét. Földi életének küzdelmei után fogadd be őt a veled való megígért örök ünneplésre!
 2. Hálát adunk Udvardy György érsek atyáért. Vezesd őt Szentlelked erejével, hogy akaratod szerint kormányozza egyházmegyénket. Ajándékozd meg egyházmegyénket a kiengesztelődés és a béke lelkével! Hálát adunk Márfi Gyula érsek atyáért, és minden magyar püspökért. Hálát adunk neked Népedért, amely követhet téged, igazi Pásztorát!
 3. Hálát adunk neked Urunk minden szentségért, amelyben részesülhettünk ebben az évben! Köszönjük, hogy nem feledkeztél meg rólunk, és találkozhattunk irgalmas arcoddal minden szentgyónásban és kiengesztelődésben, áldott légy minden szentmiséért. Kérünk téged, tartsd meg papjaidat a szent szolgálatban és erősítsd meg különösen is azokat, akik nehézségeket élnek meg. Megköszönjük diakónusainkat és lelkesedésüket; kérünk, vezesd őket Szentlelked világosságával!
 4. Hálát adunk azokért, akik ebben az évben a házasság szentségében részesültek. Hálát adunk, Urunk a családokért és minden új házaspárért. Ajándékozd meg őket az egység kegyelmével! Könyörgünk a családok egységéért és békéjéért. Add, hogy a szent család példájára minden család a Szeretet szentélye legyen. Köszönjük plébániánk családcsoportját és az Édesanyák Imái plébániánkon imádkozó csoportjait. Kérünk azokért is, akik házasságra készülnek. Kérünk azokért a családokért, akik gyermeket várnak, és áldd meg az élet ajándékával azokat a családokat, akik gyermeket szeretnének. Irgalmas Istenünk, kérünk, óvd meg az anyákat, akiket az abortusz gondolata kísért.
 5. Hálát adunk minden új életért és minden keresztelőért. Bontakoztasd ki a megkereszteltekben az istengyermekség kegyelmét! Köszönjük, Urunk, hogy a bérmálásban kiárasztottad Szentlelkedet a fiatalokra. Kérünk, Urunk, hogy vezesd őket a te utadon, hogy megtalálják a te szívedet és beteljesedjenek benned vágyaik.
 6. Hálát adunk azokért, akik téged már színről színre látnak. Könyörgünk minden kedves halottunkért. Hálát adunk mindazokért, akiket ebben az évben szentté vagy boldoggá avattak. Kérünk téged Istenünk az özvegyekért és árvákért: vigasztald és erősítsd őket.
 7. Hálát adunk Neked, Istenünk minden lelkigyakorlatért és minden olyan alkalomért, ahol veled találkozhattunk. Köszönjük a szinódusi találkozásokat, a nagyböjti lelkigyakorlatot, a különböző zarándoklatokat, az ifjúsági tábort, a Rózsaeső imaestet és a Szentlélek szemináriumot.
 8. Hálát adunk a hétköznapok ajándékaiért. Megköszönünk minden imádságot és jó cselekedetet. Hálát adunk a reggeli zsolozsmákért, a májusi litániákért, a rózsafüzér imádságokért, az adventi rorátékért és a szentségimádásokért. Köszönjük az ünnepi pillanatokat, és mindazokat, akik bevezettek bennünket az ünnepek gazdagságába.
 9. Hálát adunk a Szentlélek vezetéséért, amellyel plébániai szolgálatainkat megáldod. Köszönjük plébániai közösségünket és mindazokat, akik közösségünket szolgálják templomunkban és a plébánián. Köszönjük mindazokat, akik részt vállaltak az irodai, gazdasági és kommunikációs szolgálatokban. Hálát adunk a ministránsokért, a Schola Regináért, a betlehemes játék alkotóiért. Hálát adunk a takarítókért, díszítőkért, a zenei szolgálatokért, felolvasókért és minden szolgálatért és szolgálatot vállalóért. Köszönjük képviselő-testületünk régi és új tagjait.
 10. Hálát adunk a Szent Margit Római Katolikus Óvodáért, a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskoláért, a plébániánk területén lévő valamennyi oktatási intézményért. Áldd meg, kérünk a pedagógusokat, munkatársaikat és a rájuk bízott gyerekeket és fiatalokat. Vezesd őket bölcsességeddel az élet teljessége felé.
 11. Hálát adunk mindazokért, akik hivatásukat keresik. Kérünk, adj nekik erőt, bölcsességet és kitartást hogy a te utaidon járjanak.
 12. Hálát adunk plébániánk közösségeiért. Imádkozunk a Congregatio Jesu nővérekért: kérünk, áldd meg őket gazdagon és vezesd őket Szentlelked erejével. Külön köszönjük Brigitta nővér életét és szolgálatát. Kérünk, fogadd be őt mennyei dicsőségedbe! Köszönjük a Taizé-i imaórákat, az Édesanyák Imái csoportjait, az ifjúsági csoportot, a cserkészeket, Rózsafüzér Társulatunkat, Karitász-csoportunkat, a Világban Élő Karmelitákat, a Szeretetláng-imacsoportot, a Kolping családot, a Szőlőfürt és Totus Tuus közösségeket.
 13. Megköszönünk minden adományt és adományozót. Kérünk, hogy áldd meg életüket és jutalmazd meg őket nagylelkűségükért. Eléd helyezzük a szegényeket is, vedd őket oltalmadba, Urunk.
 14. Hálát adunk, Urunk, Veszprémért és plébániánkért, a családokért, a gyermekekért és mindazokért, akiket ránk bíztál. Hálát adunk neked, Istenünk, hazánkért, Magyarországért. Köszönjük, hogy megemlékezhetünk gondviselő jóságodról városunk és népünk történelmében és életében egyaránt. Szeretnénk kegyelmedbe ajánlani országunk jövőjét, a vezető politikusokat, és a határon túl élő magyarokat. Adj megtéréseket az egész világon.
 15. Hálát adunk teremtett világunkért, annak minden szépségéért és csodájáért. Köszönjük, hogy a természetben és a kultúrában csodálhatjuk jelenlétedet és nagyságodat. Adj erőt, hogy felismerjük, hogyan tudunk kiengesztelődni világunkkal és hozzájáruljunk annak békés növekedéséhez.
 16. Könyörgünk a természeti katasztrófák elszenvedőiért és minden országért, ahol nélkülözés van. Segíts, Urunk, hogy felismerjük jelenlétedet életünk és világunk kríziseiben, és add, hogy a te erőddel növekedjünk szeretetedben. Hálát adunk neked, amiért megtapasztalhattuk gondviselésedet, amellyel megóvtad életünket.
 17. Könyörgünk a betegekért, különösen súlyosan beteg szeretteinkért. Kérünk téged Istenünk a haldoklókért és azokért a betegekért, akik a magánytól és az elhagyatottságtól szenvednek. Eléd helyezzük azokat, akik nem szeretnek, vagy üldöznek bennünket és azokat, akiket nehéz szeretnünk. Adj békét és kiengesztelődést minden szívnek.
 18. Megköszönjük, Urunk, a béke ajándékát, és eléd helyezzük azokat az országokat, ahol háború dúl. Külön kérünk a Közel-Kelet, Ukrajna és Oroszország békéjéért. Óvd azokat, akiknek el kellett hagyniuk országukat, s most új hazát keresnek. Segítsd az országok vezetőit, hogy akaratod szerint válaszoljanak a migránsválságra. Kérünk, adj békét, és erősítsd meg üldözött keresztény testvéreinket! Hálát adunk a te atyai gondviselésedért, amellyel hordozod életünket.
 19. Kérünk téged az Egyház egységéért, a megkezdett és előttünk álló szinódusi útért, az evangélium hirdetéséért, és szent hivatásokért Országod számára. Hálát adunk az isteni gondviselésért, amely által reménytelennek tűnő helyzetekből is sikerült megszabadulnunk. Könyörgünk önmagunkért: áldj és őrizz meg minket a te kegyelmedben. Áraszd ki Atyánk, Szentlelkedet, hogy megújuljon minden szív és hozzád térjen: szerető Atyjához. Kérünk téged, Urunk, siettesd dicsőséges eljöveteledet, Krisztus a mi Urunk által. Amen

Kérdése van?

Ezt a webhelyet a Google reCAPTCHA védi, és a Google adatvédelmi irányelvei és szolgáltatási feltételei érvényesek.